O tuInwestor

Aplikacja tuInwestor powstała na początku roku 2017 i funkcjonowała jako system zamknięty. Nasze rozwiązanie postanowiliśmy udostępnić kilka miesięcy później dla wszystkich inwestorów, którzy borykali się z podobnymi problemami jak my, czyli z brakiem sposobu na otrzymywanie komunikatów ze spółek giełdowych. Nasza decyzja o udostępnieniu tuInwestor pozwoliła nam usprawnić działanie sytemu, który początkowo nie funkcjonował tak jak wszyscy by sobie tego życzyli. Dzięki współpracy z użytkownikami, których w pierwszym miesiącu było około 100 udało się nam dopracować sposób dostarczania komunikatów giełdowych do zadowalającego poziomu.

W ramach rozwoju tuInwestor stworzyliśmy Asystenta Inwestora, który jest ukłonem w stronę bardziej aktywnych inwestorów. Asystent Inwestora uzupełnił działanie podstawowego systemu powiadomień poprzez analizę nowych raportów z całego rynku i dostarczenie potencjalnie pozytywnych sygnałów naszym użytkownikom. Oczywiście wyniki działania systemu nie mogą w żaden sposób służyć do podejmowania jednoznacznych decyzji inwestycyjnych. AI jest mechanizmem opartym o sieć neuronową, która wykorzystując tzw. analizę sentymentu typuje raporty o pozytywnym wydźwięku, jak np. podpisanie znaczącej umowy, wydanie nowej gry, uzyskanie finansowania itp.. System jest obecnie w stanie przeanalizować treści kilkuset raportów w ciągu minuty i wciąż uczy się typować coraz ro lepsze wskazania. Od początku roku 2018 trwają zamknięte testy AI, który porównuje swoje przeszłe decyzje z danymi rynkowymi oraz wpływem danego raportu na kurs akcji w przyszłości. Docelowo Asystent będzie w stanie wspierać się również informacjami z innych źródeł co wzmocni wartość jego typów.

tuInwestor w ramach rozwoju wdrożyło już niewielką aplikację towarzyszącą dla systemu Android, która do końca roku zostanie rozbudowana i udostępniona dla systemu iOS. Aplikacja w znacznym stopniu skraca czas, który mija od pojawienia się raportu do czasu otrzymania go przez naszego użytkownika. Finalna wersja aplikacji zagwarantuje naszym użytkownikom pełne wykorzystanie możliwości tuInwestor.

Początek września 2018 jest również momentem gdy tuInwestor zostało wzbogacone o opcję prowadzenia czatów inwestorskich z najciekawszymi spółkami giełdowymi.

Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za pomysły i uwagi dotyczące funkcjonowania tuInwestor.

Copyright © 2017 tu Inwestor