Wszystkie komunikaty

Ocena Spółeczności

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
BORUTA-ZACHEM SA (23/2019) Informacja na temat oferty publicznej akcji serii E z prawem poboru Boruta-Zachem S.A.

2019-07-29 15:36:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
K2 INTERNET SA (23/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

2019-07-29 15:23:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
K2 INTERNET SA (22/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

2019-07-29 15:21:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
INTERMA TRADE SA (27/2019) Aneks do umowy pożyczki zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej

2019-07-29 15:09:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
GETIN NOBLE BANK SA (42/2019) Informacja o transakcjach na obligacjach Getin Noble Banku S.A.

2019-07-29 15:05:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
INTERMA TRADE SA (26/2019) Kontynuowanie negocjacji dotyczących zwiększenia zaangażowania w spółce Sprint-Stroj OcOO

2019-07-29 15:05:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
ULTIMATE GAMES SA (16/2019) Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

2019-07-29 14:53:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
HUCKLEBERRY GAMES SA (13/2019) Korekta raportu ESPI nr 12/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie informacji o decyzji dotyczącej utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywów o istotnej wartości

2019-07-29 14:46:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

2019-07-29 14:23:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
AMBRA SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

2019-07-29 14:22:01