Wszystkie komunikaty

Ocena Spółeczności

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
PZU SA (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

2023-06-07 20:56:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
MBF GROUP SA (31/2023) Utrzymanie środka dyscyplinującego oraz stanowisko Zarządu Spółki wobec tej decyzji

2023-06-07 20:52:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
DOM DEVELOPMENT SA (30/2023) Rezygnacja oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

2023-06-07 20:33:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
INCUVO SA (13/2023) Informacja o wydaniu gry Green Hell VR na platformach sprzętowych HTC oraz o wyznaczeniu daty premiery

2023-06-07 20:30:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
IGORIA TRADE SA (5/2023) Nałożenie sankcji administracyjnej

2023-06-07 20:27:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
BBI DEVELOPMENT SA (40/2023) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2023-06-07 20:24:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
YOSHI INNOVATION SA (25/2023) Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej

2023-06-07 20:20:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Przyjęcie przez Zarząd Spółki propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

2023-06-07 19:53:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
PROTEKTOR SA (8/2023) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad.

2023-06-07 19:42:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
OXYGEN SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy

2023-06-07 19:32:03