Wszystkie komunikaty

Ocena Spółeczności

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2019) Informacja o zamieszczeniu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą

2019-05-13 16:08:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
P.A. NOVA SA (9/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz umów zabezpieczeń

2019-05-13 16:06:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
ELKOP SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.

2019-05-13 16:06:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
GOVENA LIGHTING SA (9/2019) Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

2019-05-13 15:59:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
MASSMEDICA SA (3/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

2019-05-13 15:51:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
MEDICALGORITHMICS SA (14/2019) Wypowiedzenie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

2019-05-13 15:41:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
KORPORACJA KGL SA (26/2019) Ogłoszenie Zarządu Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-05-13 15:31:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
DECORA SA (44/2019) Powzięcie przez emitenta informacji o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej emitenta

2019-05-13 15:31:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2019) Stanowisko podmiotu dominującego dotyczące podstawowych założeń do Programu Motywacyjnego

2019-05-13 15:24:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
NOVITA SA (8/19) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

2019-05-13 15:19:01