Wszystkie komunikaty

Ocena Spółeczności

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
AFORTI HOLDING SA (10/2023) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2023-06-09 13:46:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
HORTICO SA (11/2023) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

2023-06-09 13:11:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
CODEADDICT SA (10/2023) Podpisanie Umowy inwestycyjnej ze wspólnikami Proacta sp. z o.o.

2023-06-09 12:49:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
SOPHARMA AD (44/2023) A transaction concluded by the subsidiary "Pharmalogistika" AD under Art. 114, para. 3 of the Law on Public Offering of Securities requiring prior approval of the public company

2023-06-09 12:26:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
QUART DEVELOPMENT SA (10/2023) Zmiana adresu siedziby.

2023-06-09 11:35:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
QUART DEVELOPMENT SA (9/2023) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 6 lipca 2023 r.

2023-06-09 11:21:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
QUART DEVELOPMENT SA (3/2023) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 6 lipca 2023 r.

2023-06-09 11:18:02
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
SIMFABRIC SA (29/2023) Uzupełnienie dokumentów na Walne Zgromadzenie

2023-06-09 10:57:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
ORANGE POLSKA SA (13/2023) Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.

2023-06-09 10:49:01
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Komunikat
ORANGE POLSKA SA (13/2023) Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.

2023-06-09 10:49:01