Raport.

ULTIMATE GAMES SA (27/2021) Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 21.07.2021 r. informacji o szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Spółki za I półrocze 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco:
- Przychody całkowite - 16,8 mln
- Przychody ze sprzedaży produktów: 11,6 mln zł;
- Zysk brutto: 9,2 mln zł;
- Zysk netto: 7,6 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej - 4,6 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2021 r. -11,7 mln zł.
Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:
1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier - w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch;
3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
6) premiera gry Castle Flipper na PC;
7) premiera gry Train Station Renovation na Xbox;
8) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r. Prezentowane wartości zawierają jedynie dane jednostkowe co oznacza, że nie zostały poddane konsolidacji.
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych (m.in. ponad 50% wzrost zysku netto) względem okresu porównywalnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2021-08-13Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-08-13Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-09-24Raport półroczny
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
2019-12-04 18:54:04
janek
Duży potencjał wzrostu w 2020 r. Sporo dużych premier.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor