Raport.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2021) Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.:
Skonsolidowane dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 558 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 54 mln PLN,
- zysk netto: 18 mln PLN.
Jednostkowe dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 393 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln PLN,
- zysk netto: 6 mln PLN.
Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Warszawa SA
ISIN:PLMSTWS00019
NIP:526-020-49-95
EKD: 45.25 specjalistyczne prace budowlane
Adres: ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 5485600
www:www.mostostal.waw.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL WARSZAWA
2018-01-03 22:55:26
vxc
Umowa z miastem Łodzią
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor