Raport.

BLOOBER TEAM SA (38/2021) Realizacja programu skupu akcji własnych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 21 lipca 2021 roku na rachunek Spółki 3613 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 18,22 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 234044 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,32% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,32% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
W związku ze sprzedażą akcji w ramach programu motywacyjnego, o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 119/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 121/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., nr 123/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz nr 13/2021 z dnia 15 marca 2021 r. - Emitent posiada 57084 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 0,32% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,32% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
2020-05-04 15:45:05
kamilek
B I E N I O N Ż G I
2020-07-06 17:24:32
AndrzejuWchodzisz
lubicie babieno? =D
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor