Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALL IN! GAMES SA (12/2023) Odebranie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
2023-03-22 21:44:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka", "All in! Games") informuje, że Spółka odebrała w dniu dzisiejszym postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2023 r. w przedmiocie zawieszenia, na wniosek Spółki toczącego się z wniosku All in! Games postępowania o zatwierdzenie prospektu Spółki sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 25.531.188 akcji zwykłych na okaziciela serii H. O złożeniu przez All in! Games wniosku o zawieszenie w/w postępowania Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 17 marca 2023 r.
Zamiarem Spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian do projektu prospektu i jego aktualizacji, w zakresie wynikającym z okoliczności wskazanych w raporcie bieżącym nr 10/2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK