Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CIECH SA (10/2023) Zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez Akcjonariuszy Spółki CIECH S.A.
2023-03-22 17:42:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu od Akcjonariuszy: 1) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, 2) Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. 3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, 4) Otwarty Funduszem Emerytalny PZU "Złota Jesień", 5) Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, 6) Generali Otwarty Fundusze Emerytalny, 7) NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny, 8) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, 9) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, 10) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, 11) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, 12) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, 13) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, 14) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, 15) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, 16) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i 17) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 ("Akcjonariusze"), zawiadomienia o zawarciu porozumienia dotyczącego zgodnego współdziałania w celu rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 r. o punkt obejmujący wybór Rady Nadzorczej CIECH S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 - § 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz doprowadzenia do wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Akcjonariusze łącznie posiadają 10.979.055 akcji Spółki, co stanowi 20,83 % kapitału zakładowego Spółki.
Spółka załącza treść zawiadomienia.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Lista plików

Plik Pobierz
1679503321-3401.pdf pobierz plik