Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
AQT WATER SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
2023-03-18 22:05:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022 z dnia 21 marca 2023 roku na dzień 31 maja 2023 roku.
Ponadto, w związku ze zmianą terminu raportu rocznego nastąpiło naruszenie obowiązków informacyjnych, poprzez przekroczenie terminu 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, przewidzianych §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, których planowane zachowanie pozwalało na brak publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 r. Nieopublikowanie raportu rocznego w powyższym terminie stanowi zatem o braku publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 r. w wymaganym terminie. Zarząd zamierza opublikować raport okresowy za IV kwartał 2022 r. w dniu 20 marca 2023 r.
Powodem zmiany terminu raportu rocznego jest konieczność zakończenia badania roku 2022 przez firmę audytorską, do czego konieczne jest wyjaśnienie prawdziwości otrzymanej informacji, która była powodem zawnioskowanego przez Spółkę zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Zarząd nie zakłada, iż wyjaśnienie tej sytuacji zajmie tyle czasu o jaki przedłużono termin publikacji raportu rocznego – zmiana na maksymalny termin wynikający z regulaminu ASO jest ostrożnościowa i termin ten zostanie w odpowiednim momencie skrócony.
Pozostałe terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.
?Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.