Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALL IN! GAMES SA (10/2023) Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
2023-03-17 23:28:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o złożeniu w dniu 17 marca 2023 r. wniosku o zawieszenie postępowania toczącego się z wniosku Spółki o zatwierdzenie prospektu Spółki sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 25.531.188 akcji zwykłych na okaziciela serii H ("Prospekt").
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania uzasadnione jest tym, że Spółka zamierza uwzględnić w Prospekcie dane finansowe wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. oraz koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian do Prospektu i jego aktualizacji, w zakresie wynikającym ze zmian stanu faktycznego i uwag Komisji Nadzoru Finansowego.
Zamiarem Spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian do projektu Prospektu i jego aktualizacji, w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych okoliczności.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.