Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
OXYGEN SA (3/2023) Zawarcie ramowej umowy dystrybucyjnej
2023-02-07 21:38:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem z branży gamingowej (dalej: Partner) umowę ramową (dalej: Umowa), której przedmiotem jest podjęcie przez Strony współpracy w zakresie dystrybucji i świadczenia usług wsparcia dla gier, stanowiących portfolio Grupy Kapitałowej Oxygen. Mocą Umowy, Partner zobowiązał się do dokonania optymalizacji marketingu i parametrów monetyzacji gier. Oxygen z kolei zobowiązał się m.in. do udzielenia dostępów do kodów gier, umożliwiających ich zmianę lub przegląd, a także dostęp do kont reklamowych w danych grach umożliwiających edytowanie oraz zmianę zawartych w nich treści reklamowych. Wszelkie wyłączne prawa do gier, a także powiązane prawa własności intelektualnej gier stanowią własność Oxygen. Partner z kolei otrzymał wyłączność w zakresie dystrybucji danych gier, w ramach których realizowana jest współpraca na podstawie Umowy.
Stronom będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży poszczególnych gier, które będą realizowane w ramach niniejszej Umowy.
Umowa została zawarta na okres jednego roku oraz będzie odnawiana automatycznie na kolejne okresy roczne, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron przy zachowaniu terminów określonych w Umowie.
Zarząd wskazuje, iż pierwszą grą realizowaną na podstawie Umowy będzie "Heroes of Dima".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.