Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
E-MUZYKA SA (1/2023) Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-muzyka S.A.
2023-02-07 18:39:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis postanowienia o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 18/06/2021 z dn. 25 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. w Warszawie w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzez wstrzymanie jej wykonania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie oraz poprzez zawieszenie postępowania toczącego się przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie art. 91 ust. 1 ustawy o ofercie

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.