Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
LENTEX SA (6/2023) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z Akcji Spółki
2023-02-07 18:35:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółki "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej, zawiadomienie następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, "Ustawa o Ofercie"), działając w imieniu spółki "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej ("Sobik Zakład Produkcyjny"), a także w imieniu własnym informuję, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 03 lutego 2023 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") o kwotę 1.230.000,00 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.000.000 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, doszło do zmiany:
1) posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez przekroczenie progu 33% oraz 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
2) o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie jako "Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.007.008 akcji Spółki, które stanowiły 32,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniały do 32,57% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowiły 20,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 20,20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowiły 12,37 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,37 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.007.008 akcji Spółki, które stanowią 35,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 35,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowią 21,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 21,72 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowią 13,30 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 13,30 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki.
Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.".
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.).

Lista plików

Plik Pobierz
1675791302-8984.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.