Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ART GAMES STUDIO SA (2/2023) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych
2023-02-07 18:27:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje, iż w dniu 7 lutego 2023 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółką wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 3363).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.