Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TAXUS FUND SA (4/2023) Wniesienie do UOKIK skargi oraz m.in. wniosku o pilną kontrolę spółki GPW S.A. przez Głównego Akcjonariusza Taxus Fund S.A. będącego jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A. oraz wniosku o stwierdzenie z Urzędu nieważności wykluczenia a
2023-02-07 18:14:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 07.02.2023 Główny Akcjonariusz Taxus Fund S.A. będący jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A. wniósł do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oficjalną skargę wraz z wnioskiem o pilną kontrolę spółki GPW S.A. oraz m.in. wnioskiem o stwierdzenie z Urzędu na mocy artykułu 9 punk 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów , nieważności wykluczenia akcji Taxus Fund S.A. z obrotu na NewConnect w dniu 02.02.2023r.
Emitent poinformuję o wyniku rozpatrzenia powyższego wniosku.
Główny Akcjonariusz Taxus Fund S.A. będący jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A. wniósł również do UOKIK o zakazanie wszystkich praktyk GPW S.A. godzących w Prawo oraz Zasady Współżycia Społecznego w szczególności (choć nie wyłącznie) poprzez nakazanie dostosowania Regulaminu ASO do stanu zgodnego z Prawem, Zasadami Współżycia Społecznego oraz Zasadami Sprawiedliwości Społecznej (zagwarantowanych w punkt 2 Konstytucji ) aby w szczególności Emitenci ASO mogli godnie funkcjonować na Rynku oraz mogli realnie bronić się przed obecną Patologią oraz Tyranią GPW S.A. nakazanie w szczególności wprowadzenia Prawa dla Emitentów ASO oraz Autoryzowanych Doradców do Niezawisłego Sądu wprost z regulaminu ASO.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.