Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CD PROJEKT SA (3/2023) Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok
2023-02-07 17:34:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacje o korekcie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok, będącego elementem opublikowanego 14 kwietnia 2022 r. skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
Na skutek niezamierzonej omyłki na str. 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok niewłaściwie przyporządkowano elementy taksonomii do pozycji sprawozdawczych:
1. Pozycja "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
Pierwotnie pozycja ta została oznakowana jako "DeferredTaxLiabilities".
Skorygowane oznaczenie za pomocą elementu taksonomii to "DeferredlncomeClassifiedAsNoncurrent";
2. Pozycja "Pozostałe rezerwy"
Pierwotnie pozycja ta została oznakowana jako "NoncurrentProvisionsForEmployeeBenefits".
Skorygowane oznaczenie za pomocą elementu taksonomii to "OtherlongtermProvisions".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.