Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MBANK SA (8/2023) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%
2023-02-07 17:26:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 7 lutego 2023 r. Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. ("PTE Allianz Polska S.A.") zawiadomienie o zmniejszeniu udziału funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5% w wyniku sprzedaży akcji Banku w dniu 3 lutego 2023 r.
Zgodnie z zawiadomieniem, po transakcji sprzedaży akcji łączny stan na rachunkach zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. funduszy: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny i Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 2 115 048 akcji, stanowiących 4,98% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 2 115 048 głosów stanowiących 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Lista plików

Plik Pobierz
1675787161-1707.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.