Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MBF GROUP SA (7/2023) Informacja bieżąca dotycząca negocjacji i statusu zwiększenia potencjału dostaw
2023-02-07 16:13:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zaproszenia do negocjacji przy zwiększeniu przydziału na węgiel, niniejszym informuje o statusie i efektach odbytych rozmów i spotkań.
W wyniku kilkudniowej wizyty w państwach leżących na terenie Bałkanów zarządzający Spółką odbyli szereg roboczych spotkań i wizyt - zarówno z podmiotami, z którymi już współpracę nawiązano, jak i zupełnie nowymi. W przypadku tych pierwszych, z uwagi na ich bieżące zobowiązania, podpisane kontrakty i ogólną sytuację na rynku węgla, nie złożono nam gwarancji, które umożliwiłaby natychmiastowe powiększenia dostaw z kopalni z siedzibami w Bośni i Hercegowinie (w kontekście zapotrzebowania jakie obecnie Spółka posiada).
Niezależnie od powyższegp Emitent został zaproszony na rozmowy już w maju bieżącego roku, gdzie po pierwszych odbiorach Spółka miałaby szansę na wpisanie na listę tzw. kluczowych odbiorców, co wiązałoby się automatycznie ze zwiększeniem przydziału oraz wskazuje na chęć kontynuowania współpracy.
W trakcie prowadzonych rozmów z podmiotami z branży surowcowej i wydobywczej, udało nam się pozyskać bezpośrednie kontakty do innych podmiotów wydobywczych i dysponujących węglem o zbliżonych do wymaganych przez Emitenta parametrach i cenie. Jest to bez wątpienia dodatkowa korzyść, bo pomoże nam na bieżąco monitorować sytuację i prowadzić dalsze negocjacje w celu uzyskania większych dostaw. Co istotne na terenie Bałkanów znajdują się znaczące zasoby, a surowiec z tego regionu jest zazwyczaj klasyfikowany jako węgiel kamienny lub brunatny, zaś jego jakość jest zróżnicowana w zależności od konkretnej kopalni i pokładu. Przedmiotem ewentualnej kontraktacji będzie zawsze surowiec odpowiadający podpisanym przez Emitenta kontraktom na dostawy.
Jednocześnie w związku z przekazaniem przez naszych lokalnych partnerów pozytywnej rekomendacji odnośnie Spółki i zawartym przez Emitenta kontraktom, w dniu 6 lutego 2023 roku podpisano umowę ramową o współpracy w zakresie doradztwa i organizacji importu węgla z obszaru Bałkanów (zgodnie z informacją przekazaną Raportem bieżącym ESPI 6/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku). Umowa zawarta ze spółką Area Group D.O.O. z siedzibą w Czarnogórze gwarantuje Emitentowi możliwość zdywersyfikowania miejsca zakupu i odbioru surowca, a jednocześnie umożliwia działanie i reprezentowanie Spółki przez osoby związane z tym regionem i znające jego otoczenie biznesowe i gospodarcze. Zgodnie z powziętym zobowiązaniem zarząd spółki Area Group D.O.O. niezwłocznie przystąpi do prac związanych z podjęciem rozmów i negocjacji w naszym imieniu.
O wszelkich istotnych zdarzeniach będących efektem ww. negocjacji i zawiązanych umów Emitent będzie zawiadamiał stosownymi raportami bieżącymi. Emitent zdecydował o publikacji informacji o powyższych zdarzeniach z uwagi na ich istotność oraz fakt, że mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.