Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ATREM SA (6/2023) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel"
2023-02-07 14:18:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, prowadzonego w trybie otwartym, którego przedmiotem jest: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel".
Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 14.180.000 zł netto.
O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.