Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
WODKAN SA (7/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
2023-02-07 13:24:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 31.01.2023r. przekazuje informacje dotyczące powołanego w dniu 31.01.2023 r. Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Jan Banasiński – członek Rady Nadzorczej
a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Tytuł zawodowy radcy prawnego.
Przebieg pracy zawodowej:
? od kwietnia 2021 r. do chwili obecnej Bank Ochrony Środowiska S.A. – Dyrektor Departamentu Prawnego,
? od grudnia 2020 r. do luty 2021r. – Wolf Theiss P. Daszkowski Sp. k., Senior Associate,
? od stycznia 2016 r. do listopada 2020 r. – Bank Gospodarstwa Krajowego, Starszy Radca Prawny,
? od 2012 r. do 2015 r. – współpracownik adw. Marianny Rejman,
? od 2010r. do 2012r. – Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa – praktykant/młodszy prawnik, Urząd m.st. Warszawy – prawnik,
? od 2007 r. do 2008 r. –Gide Loyrette Nouel Tokarczul, Jędrzejczyk i wspólnicy Sp. zk. – praktykant.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem - brak
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - nie dotyczy.
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie prowadzi takiej działalności i nie jest wspólnikiem.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Podstawa prawna :
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.