Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
NANOGROUP SA (8/2023) Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki
2023-02-07 12:44:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do oferty nieodpłatnego zbycia przez Tomasza Ciacha na rzecz Spółki 3.170.000 akcji własnych Spółki ("Oferta"), o której Emitent informował raportem bieżącym numer 25/2022 z dnia 7 września 2022 r. zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2022 r. Spółka złożyła Tomaszowi Ciachowi, Członkowi Zarządu Spółki i jednocześnie akcjonariuszowi posiadającemu aktualnie 4.200.000 akcji Spółki, tj. 20,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, oświadczenie o przyjęciu Oferty w zakresie 1.500.000 sztuk akcji własnych Spółki, tj. części akcji objętych Ofertą.
Skutkiem złożonego Oświadczenia będzie nieodpłatne nabycie przez Spółkę 1.500.000 akcji własnych Spółki. Nabycie nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Spółki (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.).
Celem nabycia akcji własnych przez Spółkę jest ich dalsza odsprzedaż i pozyskanie w ten sposób środków pieniężnych na prowadzenia działalności gospodarczej, badawczej i rozwojowej. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że taki sposób pozyskania kapitału nie prowadzi do "rozwodnienia" aktualnych akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 lutego 2022 r. powzięła uchwałę o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę wszystkich akcji własnych Spółki objętych Ofertą oraz wyraziła zgodę na sprzedaż przez Spółkę nie więcej niż 3.170.000 akcji własnych Spółki nabytych nieodpłatnie od Tomasza Ciacha, za cenę nie niższą niż pomniejszony o 25% kurs zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z sesji poprzedzającej dzień zlecenia sprzedaży lub zawarcia umowy sprzedaży akcji własnych Spółki.
Zarząd Emitenta informuje również, że akcje własne Spółki nabyte od Tomasza Ciacha będą zbywane przez Spółkę w transakcjach pakietowych poza systemem notowań.
O dalszych czynnościach związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji własnych Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.