Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MBF GROUP SA (6/2023) Podpisanie umowy ramowej o współpracy w zakresie doradztwa i organizacji importu węgla z obszaru Bałkanów
2023-02-07 10:57:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2023 roku Emitent podpisał Umowę ramową o współpracy, zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji ze spółką Area Group D.O.O. z siedzibą w Herceg Novi w Czarnogórze ("Umowa"). Umowa określa ramowe zasady funkcjonowania i współpracy między Stronami, gdzie wspólnym celem jest kontraktowanie oraz import węgla kamiennego na rzecz Spółki z kopalni oraz od kontrahentów mających swoją siedzibę na ternie Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Serbii. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Ponadto Strony ustaliły, że wynagrodzenie lub należna prowizja z tytułu realizacji wzmiankowanej Umowy i finalizacji poszczególnych transakcji oraz przedsięwzięć może być wypłacana na podstawie odrębnych ustaleń w oparciu o realizowane dostawy węgla. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z poczynionymi ustaleniami z kontrahentem Zarząd Spółka nie wyklucza powołania spółki celowej z siedzibą na terenie Czarnogóry lub Bośni i Hercegowiny, która zajęłaby się dbaniem o interesy Emitenta i bieżące kontrolowanie realizacji dostaw. Powołanie takiej spółki nastąpi wspólnie i w porozumieniu z Area Group D.O.O., który to podmiot zobowiązał się do podjęcia jak najszybszych prac związanych z doprowadzeniem do podpisania kontraktów z podmiotami spełniającymi wymagania Emitenta w zakresie dostaw (cena surowca, cena transportu, logistyka, czas realizacji).
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z zawartą Umowę udzielono w dn. 6 lutego 2023 roku osobistego pełnomocnictwa zarządowi spółki Area Group D.O.O. do działania w imieniu MBF Group SA m.in. w zakresie prowadzenia rozmów, negocjowania i ustalanie treści umów handlowych w zakresie obrotu, kupna i sprzedaży towarów, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie węgla kamiennego. Zgodnie z otrzymanymi informacjami kontrahent przystąpił do natychmiastowej realizacji przedmiotu Umowy oraz pertraktacji w celu powiększenia zasobów Emitenta.
Emitent zdecydował o publikacji informacji o powyższych zdarzeniach z uwagi na ich istotność oraz fakt, że mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.