Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CANNABIS POLAND SA (5/2023) Podpisanie Umowy o Poufności/Listu Intencyjnego z hurtownią farmaceutyczną.
2023-02-07 08:51:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportów ESPI 8/2022 z dnia 11 lipca 2022, 13/2022 z dnia 2 sierpnia 2022, 15/2022 z z dnia 2 4 sierpnia 2022, 24/2022 z dnia 30 listopada 2022 oraz 25/2022 z dnia 2 grudnia 2022, Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 06/02/2023 podpisał z hurtownią farmaceutyczną (Partner) Umowę o Poufności/List Intencyjny (Umowa), której przedmiotem jest ustalenie warunków prowadzenia negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków współpracy przy przechowywaniu i dystrybucji konopi medycznych zawierających ponad 0,3% THC (tzw. marihuany medycznej) w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym stosowne zezwolenia na import marihuany medycznej.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony będą prowadzić rozmowy dotyczące:
1. Współpracy operacyjnej, która może obejmować m.in. import i sprzedaż marihuany medycznej z zawartością THC od 0,3% wzwyż w Polsce, gdzie Emitent będzie pełnić rolę Marketing Authorization Holder co pozwoli Emitentowi na import i obrót medyczną marihuaną, natomiast Partner poprowadzi Hurtownię farmaceutyczną posiadającą pozwolenie na zakup i obrót substancjami kontrolowanych (dalej "Projekt").
2. Zaangażowania kapitałowego Emitenta, które może obejmować między innymi objęcie przez Emitenta pakietu akcji Partnera reprezentujących od 5% do 49% kapitału zakładowego oraz wprowadzenie Partnera na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek NewConnect.
Umowa stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jej podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznych umów.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.