Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
OXYGEN SA (1/2023) Zakończenie pierwszego etapu oraz przystąpienie do drugiego etapu realizacji strategii
2023-02-06 20:44:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w konsekwencji zakończenia analizy wszystkich zebranych do tej pory danych dotyczących wyprodukowanych i wydanych gier, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu drugiego etapu realizacji strategii oraz jej oparciu o dalszy rozwój w pierwszej kolejności 3 gier: Green Thumb, Sword of Glory i Cards Up!. Gry te uzyskały najlepsze wskaźniki retencji (współczynnik LTV) w czasie soft launchu (wskaźnik powracania gracza do rozgrywki, który bada się po dniu, tygodniu, miesiącu i roku od zainstalowania gry; kiedy jest niski, zatrzymuje się promocję tytułu i go poprawia; istotne, aby po pierwszym dniu wróciło przynajmniej 20% graczy, a kiedy jest to więcej niż 30%, uznaje się tytuł za bardzo obiecujący i sprawdza się, jak radzi sobie po 7 i 30 dniach od pobrania), a tym samym zdaniem Zarządu uzyskały największą szansę na sukces komercyjny. O przyjęciu realizacji strategii wraz z opisem jej założeń, Zarząd informował w trybie raportu ESPI nr 37/2020 z dn. 30 września 2020 r.
Zarząd przypomina, iż pierwszy etap przyjętej strategii, realizowany w latach 2020 - 2022 zakładał wydanie minimum 15 tytułów w roku 2020, 17 tytułów w roku 2021 oraz 20 tytułów w roku 2022. Etap ten zarówno terminowo jak również w zakresie liczby tytułów został zrealizowany w całości, zgodnie z przyjętymi założeniami.
W drugim etapie, który realizowany będzie w latach 2023 - 2025, Grupa przystąpi do stopniowego wdrażania wyników analiz przeprowadzonych w ramach pierwszego etapu oraz zebrane w jego ramach dane, wykorzystując je do rozwoju trzech najbardziej perspektywicznych tytułów: Green Thumb, Sword of Glory i Cards Up! (w dalszych krokach, rozwijane będą również kolejne tytuły). Kontynuowane będą również działania wydawnicze w dotychczasowym zakresie w celu uzupełniania i aktualizacji posiadanych danych. Głównym celem jest jednak doprowadzenie do wydania tytułu o wysokim współczynniku LTV na rynku gamingu mobilnego.
Głównym założeniem jest takie wykorzystanie wyników przeprowadzanych analiz danych pozyskanych w pierwszym etapie i pozyskiwanych nadal w ramach drugiego etapu, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko niedopasowania produktu, w konsekwencji wyboru niewłaściwej kategorii, gatunku lub modelu monetyzacji. Dodatkowymi wnioskami płynącymi z prowadzonych analiz, będzie nakierowanie na mechanikę i stylistykę gry, która ma doprowadzić do zwiększenia szans na sukces finansowy tytułu.
W ramach drugiego etapu, Grupa będzie badać również najlepsze mechaniki gier dla świata Web 3.0, który w opinii Zarządu jest bardzo perspektywiczny, tak, aby w 2025 roku wydać przynajmniej jeden duży tytuł mobilny i zrobić soft launch kolejnych projektów z wykorzystaniem NFT.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.