Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
RYVU THERAPEUTICS SA (13/2023) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR / Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the Company of a correction to the Article 19 MAR notif
2023-02-06 17:30:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu ESPI 11/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w przedmiocie otrzymania zawiadomienia o transakcjach sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Pana Piotra Romanowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce ("Zawiadomienie"), o otrzymaniu w dniu dzisiejszym skorygowanego Zawiadomienia.
Korekta polega na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 4 lit. d), to jest dookreślenia, iż łączny wolumen transakcji wyniósł 157 000 akcji Spółki a nie jak omyłkowo podano w Zawiadomieniu 1 570 000. W pozostałym zakresie Zawiadomienie nie uległo zmianie.
Treść skorygowanego Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików

Plik Pobierz
1675701001-4445.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.