Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PASSUS SA (4/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
2023-01-25 13:03:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2023 roku w dn. 23 maja 2023 roku,
- za III kwartał 2023 roku w dn. 15 listopada 2023 roku.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku w dn. 12 września 2023 roku.
3. Raporty roczne
- jednostkowy raport roczny za 2022 rok w dn. 18 kwietnia 2023 roku
- skonsolidowany raport roczny za 2022 rok w dn. 18 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie §62 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.