Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SELVITA SA (38/2022) Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
2022-11-24 23:06:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolowanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza Wesołowskiego, związane ze zbyciem przez Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji spółki SELVITA S.A. stanowiących 1,09% (słownie: jeden 09/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 0,92 % (słownie: zero procent 92/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 listopada 2022 roku "Transakcja"), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 35/2022 i 36/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Przed dokonaniem Transakcji, Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.047.738 (słownie: milion czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 5,71% (słownie: pięć procent i 71/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 4,80% (słownie: cztery procent i 80/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu Transakcji, Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 847.738 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 4,62% (słownie: cztery procent 62/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 3,88% (słownie: trzy procent 88/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Lista plików

Plik Pobierz
1669327561-2699.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.