Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SELVITA SA (37/2022) Zawiadomienia Akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
2022-11-24 23:02:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pawła Przewięźlikowskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki, związane ze zbyciem przez Pawła Przewięźlikowskiego 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji spółki SELVITA S.A. stanowiących 4,36% (słownie: 4 procent 36/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 3,66% (słownie: trzy procent 66/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 listopada 2022 roku ("Transakcja"), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 35/2022 i 36/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Przed dokonaniem Transakcji, Paweł Przewięźlikowski posiadał 3.852.663 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 20,99% (słownie: dwadzieścia procent i 99/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 31,07% (słownie: trzydzieści jeden procent i 07/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu Transakcji, Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 3.052.663 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 16,63% (słownie: szesnaście procent 63/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 27,41% (słownie: dwadzieścia siedem procent 41/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane zawiadomienia.

Lista plików

Plik Pobierz
1669327321-344.pdf pobierz plik
1669327322-2194.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.