Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ENEA SA (70/2022) Udzielenie gwarancji korporacyjnej za zobowiązania ENEA Trading
2022-11-24 21:45:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 24 listopada 2022 roku udzielił gwarancji korporacyjnej na rzecz J.P. Morgan SE ("J.P. Morgan") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Trading sp. z o.o. ("Spółka Zależna") do kwoty 300.000.000 USD. Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne J.P. Morgan wobec Spółki Zależnej z tytułu transakcji terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawieranymi przez Spółkę Zależną.
Gwarancja korporacyjna obejmuje zobowiązania Spółki Zależnej wobec J.P. Morgan istniejące w dacie zawarcia gwarancji korporacyjnej. Emitent może wypowiedzieć niniejszą gwarancję korporacyjną ze skutkiem natychmiastowym, przekazując zawiadomienie do J.P. Morgan o wypowiedzeniu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni roboczych.
Jednocześnie, w związku z udzieleniem gwarancji korporacyjnej, Emitent oraz Spółka Zależna zawarły tego samego dnia umowę porozumienia, regulującą w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań Spółki Zależnej wobec Emitenta, a także wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia przedmiotowej gwarancji, które zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.