Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BIG CHEESE STUDIO SA Raport okresowy półroczny za 2022 P
2022-09-27 20:44:02
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 10 806 6 765 2 328 1 488 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 792 5 772 1 678 1 269 EBITDA* 7 949 5 776 1 712 1 270 Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 8 211 5 885 1 769 1 294 Zysk (strata) netto 7 505 5 465 1 617 1 202 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 585 5 861 1 203 1 289 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12) (31) (2) (7) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (233) (6000) (50) (1320) Przepływy pieniężne netto - razem 5 340 (169) 1 150 (37) Liczba akcji/udziałów 4 135 000 4 000 000 4 135 000 4 000 000 Zysk (strata) na jeden udział (w zł/EUR) 1,82 1,37 0,39 0,30 Wartość księgowa na jeden udział (w zł /EUR ) 6,73 2,35 1,45 0,52 półrocze / 2022 31.12.2021 półrocze / 2022 31.12.2021 Aktywa / Pasywa razem 31 318 22 488 6 691 4 889 Aktywa trwałe 1 368 1 609 292 350 Aktywa obrotowe 29 949 20 879 6 399 4 540 Kapitał własny 27 814 20 309 5 942 4 415 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 504 2 180 749 474 Zobowiązania długoterminowe 1 647 1 140 352 248 Zobowiązania krótkoterminowe 1 857 1 040 397 226

Lista plików

Plik Pobierz
1664304242-3015.pdf pobierz plik
1664304242-8969.pdf pobierz plik
1664304243-7963.pdf pobierz plik
1664304243-4458.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.