Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
4MASS SA (12/2022) Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami w związku ze scaleniem akcji
2022-09-27 20:02:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o złożeniu w dniu 27 września 2022 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki, w związku z planowanym na dzień 3 października 2022 roku złożeniem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o dokonanie scalenia akcji Spółki.
W związku z ustaleniem dnia referencyjnego na dzień 12 października 2022 r., Spółka zawnioskowała o zawieszenie obrotu akcjami Spółki począwszy od dnia 6 października 2022 roku do dnia 19 października 2022 roku (planowany dzień scalenia) włącznie. Dzień referencyjny to dzień, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu oraz wylicza niedobory scaleniowe.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. w uchwale nr 22 w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4MASS S.A. oraz upoważnienia Zarządu (dalej "Uchwała") zwróciło się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10. Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany (10:1) ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.