Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BRASTER SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2022 SA-P
2022-09-27 18:47:01
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 309 298 66 65 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 540 -2 648 -332 -582 Zysk (strata) brutto -2 093 -3 277 -451 -721 Zysk (strata) netto -2 093 -3 277 -451 -721 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 690 -573 -364 -126 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 0 -8 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 852 496 399 109 Przepływy pieniężne netto, razem 124 -78 27 -17 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 550 23 727 5 031 5 161 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 112 22 050 4 724 4 794 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 168 16 454 3 454 3 577 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 437 1 677 307 367 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 529 2 529 540 550 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 555 337 25 293 436 27 555 337 25 293 436 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -0,27 -0,02 -0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,24 -0,01 -0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,05 0,07 0,01 0,01 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,05 0,06 0,01 0,01 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Lista plików

Plik Pobierz
1664297221-5265.pdf pobierz plik
1664297222-8016.pdf pobierz plik
1664297222-8206.pdf pobierz plik
1664297222-9642.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.