Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SOFTBLUE SA (16/2022) Zawarcie umowy pożyczki
2022-09-27 18:11:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy dalej: "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki z InventionMed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy , na podstawie której Spółka udzieliła pożyczki na rzecz InventionMed Spółka Akcyjna.
Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). Pożyczka będzie udzielana w transzach - na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.
Pożyczka zostaje udzielona na realizacje inwestycji InventionMed Spółka Akcyjna oraz na jej bieżącą działalność.
Pożyczka zostaje udzielona na okres 2 lat od czasu uruchomienia pierwszej transzy, przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości WIBOR3M + 0,64% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.
Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.