Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TAMEX SA (27/2022) Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
2022-09-27 15:11:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 września 2022 roku otrzymał aneks nr 1 do umowy konsorcjum z Miastem Stołecznym Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Jednostka Budżetowa m. st. Warszawy, w składzie: lider konsorcjum - Tamex Obiekty Sportowe S.A. oraz partner konsorcjum - Gardenia Sport Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej - etap I" (dawne tereny "Skry Warszawa").
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku ze zwiększeniem zakresu prac o roboty dodatkowe zlecone przez Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Jednostka Budżetowa m. st. Warszawy na łączną kwotę 2.650.00,00 zł brutto
W związku z powyższym, całkowita wartość umowy konsorcjum z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 54.609.894,74 zł brutto.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.