Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MERCOR SA (40/2022) Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 września 2022 r.
2022-09-27 15:01:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd "MERCOR" S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 26 września 2022 r. otrzymał decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, wydaną w dniu 12 września 2022 r., uchylającą decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (dalej: "PUCS") z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. - 31 marca 2014 r w kwocie 4.230.360,00 PLN (dalej: "Decyzja").
Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, Naczelnik PUCS decyzją z dnia 4 grudnia 2018 r. określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego, jak wyżej, uznając że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia od dochodu do opodatkowania straty podatkowej w kwocie 19.857.264,61 PLN, wykazanej w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 1 kwietnia 2012 r. - 31 marca 2013 r. (o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.).
Przebieg wskazanego postępowania podatkowego, Spółka opisywała w okresowych sprawozdaniach finansowych.
Reasumując, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku stwierdził, że zobowiązanie podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. - 31 marca 2014 r. uległo przedawnieniu.
W związku z powyższym, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku uchylił decyzję organu pierwszej instancji (PUCS) w całości i umorzył postępowanie w sprawie.
Decyzja jest ostateczna.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.