Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
VERBICOM SA (8/2022) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-09-23 12:01:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 września 2022 roku powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sieci LAN w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Oferta złożona przez Spółkę spełnia wszystkie wymagania formalno - prawne i merytoryczne, określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria wyboru, tj. cena, czas dostawy oraz czas wdrożenia systemu po jego dostarczeniu.
Wartość brutto oferty wynosi 1 267 816,35 zł.
Termin realizacji zamówienia został określony jako: do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.
O zawarciu, bądź nie zawarciu stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.