Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TENDERHUT SA (21/2022) Aktualizacja wniosku o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego
2022-09-23 12:00:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedziba? w Białymstoku („Spółka”, „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku informuje, iż Emitent dokonał aktualizacji wniosku o zatwierdzenie prospektu, przygotowanego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta w ten sposób, aby wniosek obejmował akcje serii F1 oraz G1 Emitenta. W związku z powyższym na dzień niniejszego raportu, przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest:
- 1.010.509 (milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
- 3.342 (trzy tysiące czterysta dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
- 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
- 134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
- 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1,
- 27.268 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F1,
- 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.