Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BRASTER SA W RESTRUKTURYZACJI (69/2022) Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2022-09-23 10:50:02
zapisz powrót
Komunikat
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji akcji serii M Spółki, Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zapisaniu w dniu 14 września 2022 roku 443.090 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 złoty każda na rachunku papierów wartościowych Spółki jako osoby obejmującej akcje. Tym samym nastąpiło przyznanie akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii M zostały wyemitowane w wykonaniu praw przysługujących z warrantów subskrypcyjnych serii G posiadanych przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku. Zgodnie z treścią umów zobowiązujących do sprzedaży akcji, o których mowa w ww. raporcie nr 50/2022, zawartych przez Spółkę z osobami fizycznymi ("Inwestorzy"), Spółka w wykonaniu zobowiązania do sprzedaży akcji złoży w najbliższych dniach dyspozycje wykreślenia akcji serii M z rachunku papierów wartościowych Spółki i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych Inwestorów. Skutek rozporządzający sprzedaży akcji serii M, tj. przeniesienie praw własności akcji na Inwestorów, nastąpi z chwilą zapisania akcji na ich rachunkach papierów wartościowych.
Emisja akcji serii M nastąpiła w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego utworzonego na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku przyznania ww. akcji serii M, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2.799.842,70 zł i dzieli się na 27.998.427 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D,
- 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E,
- 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F,
- 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I,
- 13.202.483 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 443.090 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 2.148.379 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- 3.035.901 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 27.998.427 głosów.
Po przyznaniu ww. akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki i w związku z upływem terminu na wykonanie praw z pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, aktualna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 2.799.560,90 zł.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.