Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
AIRWAY MEDIX SA (13/2022) Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.
2022-06-23 20:40:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 czerwca 2022 r. powołało Pana Krzysztofa Adama Laskowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
Poniżej Spółka przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osoby nadzorującej.
Pana Krzysztof Adam Laskowski
Doświadczenie zawodowe:
2003 - obecnie "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp. k., radca prawny/wspólnik.
- Specjalista w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz prawa związanego z publicznym obrotem papierami wartościowymi.
- Doradztwo na rzecz funduszy typu private equity i venture capital.
2007-2011 Członek Rady Nadzorczej Index Copernicus S.A.
2013-2015 Członek Rady Nadzorczej Legia Warszawa S.A.
2013-2016 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych "Ferrum" S.A.
2014-2015 Członek Rady Nadzorczej HW Pietrzak Holding S.A.
2014 - 2017 Członek Rady Nadzorczej Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
2015- obecnie Członek Rady Nadzorczej Rochstar S.A.
2016- obecnie Członek Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
Wykształcenie:
2011 Tytuł Radcy Prawnego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
2006-2010 Aplikacja radcowska prowadzona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie.
2001-2003 Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge).
1997 -2002 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
Pan Krzysztof Adam Laskowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Airway Medix S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Adam Laskowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.