Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ADIUVO INVESTMENTS SA (19/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
2022-06-23 20:26:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.
Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 3 maja 2022 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ i Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r., będące przedmiotem obrad w ramach punktu 13 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 11/2022.
Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Lista plików

Plik Pobierz
1656008762-8440.pdf pobierz plik