Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BANK HANDLOWY SA (23/2022) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
2022-06-23 20:05:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 714 708 012,00 złotych. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złote 47 grosze. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk.
Jednocześnie ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.