Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
REINO CAPITAL SA (4/2022) Sfinalizowanie koinwestycji w portfel nieruchomości biurowych
2022-05-13 23:04:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: "Emitent") informuje o przystąpieniu w dniu 13 maja 2022 r., przez spółkę zależną Emitenta, do luksemburskiego wehikułu inwestycyjnego - Polacca Sarl (zwanego dalej "LuxCo"), będącego właścicielem portfela aktywów nabytego w wyniku transakcji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z 13 stycznia 2021r., zarządzanego przez spółkę zależną Emitenta - REINO Partners Sp. z o.o. (zwaną dalej "REINO Partners").
W ramach inwestycji o łącznej wartości 5 mln EUR, Emitent poprzez spółkę celową, objął pakiet udziałów stanowiący 4,22% kapitału zakładowego LuxCo oraz udzielił tej spółce pożyczki. Warunki pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych. W przyszłości pożyczka może zostać skonwertowana na kapitał LuxCo w proporcji do posiadanych już udziałów.
Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej wspólników, spółka zależna Emitenta będzie miała wpływ na podejmowanie kluczowych dla działalności LuxCo decyzji w sprawach, w których wymagana jest jednomyślność. Ponadto Emitent delegował swojego przedstawiciela do zarządu LuxCo.
Z kolei REINO Partners objęła jeden udział specjalny ("promote share"), z którym związane jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia za sukces w przypadku osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu z inwestycji przez wspólnika większościowego.
Zgodnie z warunkami umowy o zarządzanie przystąpienie przez Emitenta do inwestycji spowoduje także dwukrotny wzrost wynagrodzenia REINO Partners z tytułu usług zarządzania aktywami.
Zarząd uznał, że koinwestycja, z uwagi na jej wartość, a także z uwagi na zwiększenie poziomu przychodów z zarządzania REINO Partners oraz prawo tej spółki do dodatkowego wynagrodzenia za sukces, stanowi istotne zdarzenie z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju biznesu Emitenta i uzasadnia uznanie łącznie raportowanych informacji za spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.