Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALIOR BANK SA (31/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
2021-12-06 22:00:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:
? 2 marca 2022 r. - jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
? 27 kwietnia 2022 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2022 r.,
? 3 sierpnia 2022 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2022 r.,
? 4 listopada 2022 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2022 r.
Zarząd Banku oświadcza, że:
? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.,
? zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Logowanie
Załóż darmowe konto
Za darmo przez 14 dni
Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.