Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MIRACULUM SA (91/2021) Wykup obligacji serii S1 zamiennych na akcje poza systemem KDPW
2021-10-22 15:58:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że wykup obligacji serii S1 zamiennych na akcje serii P Spółki (,,Obligacje"), których termin zapadalności przyda na dzień 23 października 2021 roku, nastąpi w terminie, poza systemem KDPW.
O emisji i przydziale Obligacji Zarząd informował w raportach bieżących Nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Nr 89 z dnia 28 października 2019 roku.
W związku z zawartą w dniu 22 października 2021 roku z jedynym obligatariuszem Obligacji Umową wzajemnego potracenia wierzytelności, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 90/2021 z dnia 22 października 2021 roku, świadczenie z tytułu wykupu Obligacji zostanie spełnione w drodze wzajemnego potracenia wierzytelności, bez pośrednictwa KDPW.
Zgodnie z wyżej wskazaną umową, ze skutkiem na dzień 23 października 2021 roku, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Obligatariuszowi wobec Spółki w kwocie wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z tytułu obowiązku wykupu przez Spółkę Obligacji oraz wierzytelności Spółki wobec Obligatariusza z tytułu wypłaty pożyczki w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, na podstawie Umowy Pożyczki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 90/2021 z dnia 22 października 2021.
Wskutek potrącenia, o którym mowa powyżej wierzytelności Obligatariusza do Spółki i Spółki do Obligatariusza umarzają się nawzajem.
Potrącenie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z dokonaniem przez Spółkę wykupu wszystkich obligacji serii S1 zamiennych na akcje serii P Spółki, w terminie ich wykupu, zgodnie z warunkami ich emisji.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Logowanie
Załóż darmowe konto
Za darmo przez 14 dni
Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.