Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (35/2021) Zawiadomienie przez Akcjonariuszy o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce.
2021-10-22 15:40:01
zapisz powrót
Komunikat
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2021 roku od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), iż
w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz 53.349 sztuk akcji Spółki, dokonanej w dniu 20 października 2021 roku, łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest sp. z o.o. zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce, o poniższej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy. "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 53.349 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka") dokonanej w dniu 20 października 2021 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o. o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp. z o. o., zwiększyła się o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5.667.252 sztuk akcji dających prawo do 5.667.252 głosów, co stanowi 76,58 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów.
Przed powyższą transakcją FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp.
z o. o. posiadali łącznie 5.613.903 sztuk akcji, stanowiących 75,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 5.613.903 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 75,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Logowanie
Załóż darmowe konto
Za darmo przez 14 dni
Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.