Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MILKPOL SA (21/2021) Raport miesięczny Milkpol SA za m-c wrzesień 2021 roku
2021-10-14 08:34:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2021 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:
We wrześniu 2021 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, we wrześniu 2021 roku wzrosła o 20,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w porównywalnym okresie roku 2020 spadła o 10,2%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży we wrześniu 2021 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2020, wzrosła o 5,0%.
Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.
Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:
We wrześniu 2021 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2021 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu EBI 3 (trzy) raporty EBI, tj.:
(-) raport bieżący EBI Nr 18/2021 z dnia 7 września 2021 roku – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki;
(-) raport bieżący EBI Nr 19/2021 z dnia 14 września 2021 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za
m-c sierpień 2021 roku;
(-) raport bieżący EBI Nr 20/2021 z dnia 29 września 2021 roku – Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2021 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI 3 (trzy) raporty ESPI, tj.:
(-) raport bieżący ESPI Nr 3/2021 z dnia 20 września 2021 roku – Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR;
(-) raport bieżący ESPI Nr 4/2021 z dnia 24 września 2021 roku – Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR;
(-) raport bieżący ESPI Nr 5/2021 z dnia 28 września 2021 roku – Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
We wrześniu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.
V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2021 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Logowanie
Załóż darmowe konto
Za darmo przez 14 dni
Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.