Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PAMAPOL SA (39/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
2018-11-22 18:44:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 17 ust. 2 lit. "j" i "k" Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta 142.700 nowych udziałów w spółce zależnej - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. Udziały zostaną objęte za łączną kwotę 7.135.000,00 zł, tj. 50,00 zł za każdy udział.
Kapitał zakładowy WZPOW wynosi obecnie 30.095.600,00 zł i dzieli się na 601.912 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Emitent posiada 580.546 udziałów w kapitale zakładowym WZPOW, co stanowi 96,45% kapitału zakładowego WZPOW i uprawnia do 580.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowi 96,45% udziału w ogólnej liczbie głosów. W związku z tym podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta udziałów stanowi w praktyce podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego WZPOW. Jej formalną realizacją będzie podjęcie stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników WZPOW zwołane na dzień 29 listopada 2018 r. Po objęciu przez Emitenta nowych udziałów kapitał zakładowy WZPOW wynosić będzie 37.230.600,00 zł, a Emitent posiadać będzie 723.246 udziałów, stanowiących 97,13% kapitału zakładowego, uprawniających do 723.246 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowiących 97,13% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.