Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
NEXTBIKE POLSKA SA (32/2018) Zawarcie umowy kredytowej
2018-11-22 18:27:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą ("Bank") umowę o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt"). Kredyt został udzielony w kwocie 8.000.000 zł.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.
Kredyt został udzielony do dnia 20 października 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania w dniu 31 maja 2019 r.
Zabezpieczeniem Kredytu jest: (i) cesja/przelew wierzytelności ze wskazanego w umowie kontraktu, (ii) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 18.400.000 zł.
Z tytułu udzielonego Kredytu Emitent zobowiązał się m.in. do: (i) przeprowadzania przez rachunki w Banku rozliczeń z tytułu kontraktu stanowiącego przedmiot przelewu wierzytelności, (ii) uzyskania zgody Banku na wypłatę dywidendy i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy; (iii) uzyskania zgody Banku na zaciągnięcie przez Kredytobiorcę lub powstanie zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, gwarancja, poręczenie, weksel i inne zobowiązania bilansowe i pozabilansowe).
Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Kredytu określają regulaminy udostępnione na stronie internetowej Banku.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.